• Zwroty i reklamacje

 

DLA KLIENTÓW

 

Zwroty i reklamacje

 

Nie jesteś zadowolony z towarów  zakupionych w naszym sklepie internetowym ?

Poinformuj nas o tym. Twoje zdanie jest dla nas cenną informacją zwrotną. Opinie, którymi dzielą się z nami nasi Klienci, są dla nas zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy i do dbania o to, by zakupy w naszym sklepie były jeszcze przyjemniejsze.     

 

Robimy wszystko, by zamówione towary docierały do naszych Klientów jak najszybciej, były odpowiednio zabezpieczone i przygotowane do transportu oraz jego wymagań. Jednak może się zdarzyć, że podczas transportu niektóre części zostaną uszkodzone lub producent nie dołączy do paczki jednego z elementów. Takie sytuacje występują niezwykle rzadko - poniżej wyjaśniamy, co zrobić, jeśli się pojawią.

Towary, które zamówiłeś, mają wady fabryczne lub brakuje im elementów? Nie martw się! Nowe części wyślemy do Ciebie na nasz koszt. Wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego ponoszone są przez sklep udaneezakupy.pl.

 

Zakupione przeze mnie produkty mają wady fabryczne lub brakujący element. Jak zgłosić reklamację?

 

Aby zgłosić reklamację skontaktuj się z nami mailowo na adres sklep@udaneezakupy.pl. Opisz dokładnie, jaki towar reklamujesz, którego elementu dotyczy reklamacja, opisz uszkodzenie oraz załącz jego zdjęcia. W przypadku uszkodzenia paczki w transporcie potrzebny będzie również protokół uszkodzenia od firmy kurierskiej.

 

ZGŁOŚ REKLAMACJĘ > Co będzie Ci potrzebne?

 

 Do rozpatrzenia Twojej reklamacji niezbędne będą: numer zamówienia (znajdziesz go w wiadomościach e-mail dot. Twojego zamówienia), nazwa reklamowanego towaru, jego indeks oraz numer elementu (informacje znajdują się w instrukcji montażu dołączonej do towaru), dokładny opis wady/uszkodzenia, zdjęcie uszkodzonego elementu, jeśli zauważyłeś uszkodzenie opakowania zewnętrznego spowodowane transportem, do zgłoszenia reklamacyjnego dołącz koniecznie protokół uszkodzenia od firmy kurierskiej. Bez podania wszystkich niezbędnych informacji, nasi Konsultanci nie będą mogli rozpatrzyć Twojego wniosku. Poproszą o uzupełnienie informacji w dalszej komunikacji i dopiero po ich otrzymaniu będą mogli rozpocząć proces reklamacyjny. Rozpatrzenie reklamacji Po złożeniu reklamacji, na adres e-mail podany podczas składania reklamacji, otrzymasz potwierdzenie jej złożenia. Nasi specjaliści niezwłocznie sprawdzą Twój wniosek i dokładnie zapoznają się ze sprawą. W ciągu 14 dni poinformujemy Cię o dalszych krokach w realizacji reklamacji. Nasi specjaliści mogą poprosić też o przesłanie dodatkowych informacji, które będą niezbędne do realizacji reklamacji.

 

Realizacja reklamacji.

 

 Dokładamy wszelkich starań, by realizacja reklamacji przebiegała jak najszybciej. W zależności od rodzaju reklamacji, realizacja reklamacji będzie przebiegać inaczej: Uszkodzony lub brakujący element: Reklamowane elementy wyślemy do Ciebie na nasz koszt niezwłocznie po otrzymaniu ich od producenta lub by przyspieszyć proces reklamacji – bezpośrednio od niego. Będziemy wdzięczni za cierpliwość – do realizacji reklamacji może być niezbędne wyprodukowanie nowych elementów. Jeśli uważasz, że wymiana lub dodanie nowego elementu nie będą problematyczne, możesz zmontować towar i używać go zgodnie z przeznaczeniem.

 

Kontakt do działu reklamacji: Masz pytania dotyczące reklamacji?

 

Napisz na sklep@udaneezakupy.pl lub zadzwoń: 601433994

 

 

Chcę zwrócić zakupione towary.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość: 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, czyli kiedy kupujący jest osobą fizyczną oraz dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.  Od dnia 1 stycznia 2021 r. prawo to dotyczy również umów zawartych od tego dnia przez klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa wyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W sprawie zwrotów skontaktuj się z naszą infolinią: Napisz na adres sklep@udaneezakupy.pl lub zadzwoń pod numer 601433994.


Prawo odstąpienia od umowy dla konsumenta

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w
przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej).

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

- w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów, jeżeli zamówili Państwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/są one dostarczane w ramach jednej wysyłki;

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów, jeżeli zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i są one dostarczane osobno;

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli zamówili Państwo towar, który dostarczany jest partiami lub w częściach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub wygaśnięcie prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

  • o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane są do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
  • o dostarczenie towarów, ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • o dostarczenie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od zawarcia umowy i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów:

  • o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
  • o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) /o świadczenie następującej
usługi(*)

- Data zamówienia(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.